CV

Klinik for Fysioterapi og

Smertehåndtering

Curriculum Vitae

 

Jeg hedder Gorm og er 40 år. Jeg er uddannet fysioterapeut fra Fysioterapeutuddannelsen i Odense og jeg har en Master i Rehabilitering som jeg har læst på Syddansk Universitet i Odense. Jeg har i en årrække beskæftiget mig med træning og behandling til mennesker med langvarige smerter. Dette både i kommunalt regi og specialiseret regi. Jeg har været ansat som klinisk specialist på Sano i Middelfart. Sano er ejet og drevet af Gigtforeningen. Her har jeg primært været med til at varetage rehabiliteringsindsatser til borgere henvist fra forsikringsselskaber, supervision af kolleger, træning og behandling til borgere med et bredt udvalg af gigtlidelser og kvalitetsudvikling af klinisk praksis. Jeg er uddannet Exam.MPT, som er den første og største del af uddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi, som er en international anerkendt uddannelse. Se mere her: www.muskuloskeletal.dk

 

Til dagligt underviser jeg fysioterapeutstuderende på University College Lillebælt, hvor jeg er ansat som adjunkt. Jeg har tillige et ben i forskningen, hvor jeg på nuværende tidspunkt samarbejder med Rygcenter Syddanmark omkring rehabilitering til mennesker med lumbal spinalstenose.

 

Jeg har grunduddannelse i Motivational Interviewing. Jeg er uddannet fra MI Center (http://www.micenter.dk/). Her har jeg oparbejdet kompetencer til at støtte og underbygge motivation for forandring i livet. Fokus er IKKE coaching men derimod at understøtte lysten til forandring i det liv der leves, her tillige hjælpe med at at finde motivation for at overkomme de eventuelle barriere der måtte være.

 

I anledning af det internationale Led- og Smerteår 2016 har jeg i samarbejde med Gigtforeningen og her sammen med bl.a. en af landets dygtigste smerteforskere, Professor Lars Arendt-Nielsen, været med til at afholde borgermøder i Aarhus, Odense og København. Nedenfor er en lille sekvens af flere af mine pointer jeg løftede på borgermøderne.

 

 

 

NAVN

Gorm Høi Jensen

Fysioterapeut, MR, Exam.MPT

Tlf.: 42 15 73 71

Email: gigtogsmerter@gmail.com l@dlink.org

Addresse:

Langeskov Centret 20, 5550 Langeskov

© Copyright. All Rights Reserved.