Priser

Klinik for Fysioterapi og

Smertehåndtering

Priser

Nedenfor finder du priser på mine ydelser. Der gives tilskud fra "danmark" på de fleste ydelser. Klinikken har ikke overenskomst med Regionen,

hvilket betyder at der ikke gives tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. Denne overenskomst er ikke et kvalitetsstempel, det betyder blot at der på klinikker med ydernummer gives tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.

Ydelse

Pris

Tilskud fra "danmark"

Din andel

1. konsultation (75 min)

Kr. 500,-

Kr. 133,-

Kr. 367,-

Normal opfølgende konsultation (30 min)

Kr. 300,-

Kr. 88,-

Kr. 212,-

Kort opfølgende konsultation (20 min)

Kr. 200,-

Kr. 59 ,-

Kr. 141,-

Lang opfølgende konsultation (45 min)

Kr. 400,-

Kr. 88,-

Kr. 312,-

Klinik for Fysioterapi og Smertehåndtering sender automatisk besked til "danmark" således at "danmark" automatisk tilbagebetaler dig det tilskud der ydes. Du skal derfor ikke sende din faktura til "danmark".

Priserne på konsultationer afspejler den afsatte tid. Når du besøger en klinik som har overenskomst med Regionen, vil den 1. konsultation være billigere. Dette er et udtryk for, at der oftest alene er afsat 30 minutter. Prisen er her (med tilskud fra den offentlige sygesikring) jf. overenskomsten. Kr. 262,47. Klinik for Fysioterapi og Smertehåndtering mener ikke at 30 minutter er nok til at:

- Der kan laves en sufficient undersøgelse

- Lægges en behandlingsplan hvor du bliver inddraget som ligeværdig partner

- Dine mål og motivation for at nå dem bliver afklaret

Øvrige priser

Ydelse

Pris

Låne et lagen

Kr. 20,-

Udarbejdelse af epikrise

Kr. 150,-

Massage 30 min

Kr. 300,-

© Copyright. All Rights Reserved.